Môn Hóa Học Lớp 11 5/3 Để đốt cháy hoàn toàn 2,5g chất A phải dùng vừa hết 3,36lit khí O2 đktc. Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O, torng đó khối lượng CO2 h

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 5/3
Để đốt cháy hoàn toàn 2,5g chất A phải dùng vừa hết 3,36lit khí O2 đktc. Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O, torng đó khối lượng CO2 hơn khối lượng H2O là 3,7g. Tính %khối lượng của từng nguyên tố trong chất A Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Delilah 4 tháng 2022-08-07T18:01:51+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T18:02:57+00:00

  mO2= 3,36/2,24 .32= 4,8g 

  => mH2O, CO2= 2,5+4,8= 7,3g 

  => mCO2+ mH2O= 7,3g (1)

  Mà mCO2- mH2O= 3,7g (2) 

  (1)(2) giải hệ: mCO2= 5,5g; mH2O= 1,8g 

  nC= nCO2= 5,5/44= 0,125 mol => mC= 1,5g 

  nH= 2nH2O= 2. 1,8/18= 0,2 mol => mH= 0,2g 

  => mO= 2,5-1,5-0,2= 0,8g 

  %C= 1,5.100:2,5= 60% 

  %H= 0,2.100:2,5= 8% 

  %O= 32%

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )