Môn Hóa Học Lớp 11 Ankan như hình có tên là

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Ankan như hình có tên là Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-11-ankan-nhu-hinh-co-ten-la

in progress 0
Alexandra 4 ngày 2022-05-08T23:21:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T23:23:04+00:00

  Đáp án: $C$

   

  Giải thích các bước giải:

  +Chọn mạch chính sao cho nhiều cacbon nhất, nhiều nhánh nhất.

  $\to$ mạch màu đỏ là đúng, màu đen là sai

  + Đánh số sao cho số chỉ của nhánh là nhỏ nhất.

  + Gọi tên ankan: (vị trí, số lượng)nhánh + tên mạch chính + “an”

  Số 2 có nhóm $CH_3$: metyl 

  Số 3 có nhóm $C_2H_5$: etyl 

  Mạch 5 cacbon: “pent”

  “m” đứng sau “e” trong bảng chữ cái nên gọi etyl trước metyl.

  Tên: 3-etyl-2-metylpentan

   

  mon-hoa-hoc-lop-11-ankan-nhu-hinh-co-ten-la

  0
  2022-05-08T23:23:07+00:00

  Đáp án:

  $C.\ \rm 3-etyl-2-metylpentan$

  Giải thích các bước giải:

  – Mạch chính: 5C (pentan)

  – Đánh số mạch chính sao cho nhiều nhánh nhất và đầu mạch gần nhiều nhánh nhất: Từ dưới lên.

  – Nhánh: 1 nhánh $\rm CH_3$ ở C thứ 2, 1 nhánh $\rm C_2H_5$ ở C thứ 3.

  – Gọi tên: etyl trước, metyl sau theo alphabet

  $\rm 3-etyl-2-metylpentan$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )