Môn Hóa Học Lớp 11 Bài 2: Viết công thức và gọi tên các gốc hidrocacbon mà e biết

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Bài 2: Viết công thức và gọi tên các gốc hidrocacbon mà e biết Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kylie 2 tháng 2022-10-04T19:06:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T19:07:36+00:00

  Đáp án:

   CH4 (mêtan tên gốc là metyl)

   CH2=CH2 hoặc C2H4 (etylen tên gốc là eten)

   C2H2 có ba liên kết,trong đó có hai liên kết kém bền (axetylen tên gốc là etin)

   C6H6 (benzen tên gốc cũng là benzen)

   CH3-CH3 hoặc C2H6 (etan tên gốc là etyl)

   CH3-CH2-CH3 hoặc C3H8 (propan tên gốc là proply)

   CH3-[CH2]2-CH3 hoặc C4H8 (butan tên gốc là butyl)

   CH3-[CH2]3-CH3 hoặc C5H12 (pentan tên gốc là pentyl)

   CH3-[CH2]4-CH3 hoặc C6H14 (hexan tên gốc là hexyl)

   CH3-[CH2)5-CH3 hoặc C7H16 (heptan tên gốc là heptyl)v..v…

   Mình chỉ biết như z thôi,mong bạn thông cảm cho mình nhé!

   Chúc các bạn học tốt !

   

  0
  2022-10-04T19:07:52+00:00

  Các gốc cacbon thì nhiều lắm

  Nhưng một số gốc hay gặp

  \(CH_3-\): metyl

  \(C_2H_5-\): etyl

  \(C_3H_7-\): propyl

   \(C_4H_9-\): butyl

  \(C_5H_{11}-\): pentyl hoặc amyl

  \(CH_2=CH-\): vinyl

  \(CH_2=CH-CH_2-\): anlyl

  \(CH \equiv C – \): axetyl

  \(C_6H_5\): phenyl

  \(C_6H_5-CH_2-\): benzyl

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )