Môn Hóa Học Lớp 11 Bài 3 : Viết phương trình dạng phân tử ứng và ion rút gọn sau : A, FeS + HCL B, CaCO3 +HCL C, CaSo3 + HCL D, MgCO3 + H2SO4

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Bài 3 : Viết phương trình dạng phân tử ứng và ion rút gọn sau :
A, FeS + HCL
B, CaCO3 +HCL
C, CaSo3 + HCL
D, MgCO3 + H2SO4 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 8 tháng 2022-09-01T19:01:04+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T19:02:25+00:00

  a.

  -Phương trình phân tử:$FeS+2HCl→FeCl_2+H_2S↑$

  -Phương trình ion rút gọn:$FeS+2H^+→Fe^{2+}H_2S↓$

  b.

  -Phương trình phân tử:$CaCO_3+2HCl→CaCl_2+CO_2↑+H_2O$

  -Phương trình ion rút gọn:$CaCO_3+2H^+→Ca^{2+}+CO_2↑+H_2O$

  c.

  -Phương trình phân tử:$CaSO_3+2HCl→CaCl_2+SO_2↑+H_2O$

  -Phương trình ion rút gọn:$CaSO_3+2H^+→Ca^{2+}+SO_2↑+H_2O$

  d.

  -Phương trình phân tử:$MgCO_3+H_2SO_4→MgSO_4+CO_2↑+H_2O$

  -Phương trình ion rút gọn:$MgCO_3+2H^+→Mg^{2+}+CO_2↑+H_2O$

  ——————–Nguyễn Hoạt——————

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )