Môn Hóa Học Lớp 11 Bằng pp hóa học hãy phân biệt các chất lỏng : a) Benzen , phenol , rượu benzylic , stiren , toluen b) Phenol , rượu n-propylic , glixe

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Bằng pp hóa học hãy phân biệt các chất lỏng :
a) Benzen , phenol , rượu benzylic , stiren , toluen
b) Phenol , rượu n-propylic , glixerol Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Peyton 5 ngày 2022-05-08T18:13:20+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T18:14:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) – Cho các chất lần lượt tác dụng với dung dịch brom:

  + Dung dịch brom mất màu: stiren

  + Dung dịch brom mất màu, có kết tủa trắng: phenol

  + Không có hiện tượng: benzen, rượu benzylic, toluen

  $\begin{gathered}
    {C_6}{H_5}CH = C{H_2} + B{r_2} \to {C_6}{H_5}CHBr – C{H_2}Br \hfill \\
    {C_6}{H_5}OH + 3B{r_2} \to {C_6}{H_2}B{r_3}OH \downarrow  + 3HBr \hfill \\ 
  \end{gathered} $

  – Cho $Na$ tác dụng với các dung dịch còn lại:

  + Khí không màu bay lên: rượu benzylic

  + Không có hiện tượng: benzen, toluen

  $2{C_6}{H_5}C{H_2}OH + 2Na \to 2{C_6}{H_5}C{H_2}ONa + {H_2}$

  – Cho 2 dung dịch còn lại tác dụng với $KMn{O_4}$, đun nóng:

  + Mất màu dung dịch $KMn{O_4}$: toluen

  + Không hiện tượng: benzen

  ${C_6}{H_5}C{H_3} + 2KMn{O_4} \to {C_6}{H_2}COOK + 2Mn{O_2} + KOH + {H_2}O$

  b) 

  – Cho các chất lần lượt tác dụng với dung dịch brom:

  + Dung dịch brom mất màu, có kết tủa trắng: phenol

  + Không có hiện tượng: rượu n-propylic, glixerol

  ${C_6}{H_5}OH + 3B{r_2} \to {C_6}{H_2}B{r_3}OH \downarrow  + 3HBr$

  – Cho 2 dung dịch còn lại tác dụng với $Cu{(OH)_2}/O{H^ – }$:

  + Kết tủa tan, dung dịch xanh lam xuất hiện: glixerol

  + Không hiện tượng: rượu n-propylic

  $2{C_3}{H_5}{(OH)_3} + Cu{(OH)_2} \to {({C_3}{H_5}{(OH)_2}O)_2}Cu + 2{H_2}O$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )