Môn Hóa Học Lớp 11 cần lấy bao nhiêu gam NH4CL để pha thành 250ml dung dịch có ph=5.5 coi thể tích dung dịch k thay đổi biết NH4+có Ka= $10^{-9.24}$ jup

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 cần lấy bao nhiêu gam NH4CL để pha thành 250ml dung dịch có ph=5.5 coi thể tích dung dịch k thay đổi biết NH4+có Ka= $10^{-9.24}$
jup vs nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Savannah 3 tháng 2022-02-22T19:39:36+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T19:41:13+00:00

  $[H^+]=10^{-5,5}$

  $NH_4Cl\to NH_4^++Cl^-$

  $NH_4^++H_2O\rightleftharpoons NH_4OH+H^+$

  Gọi x là mol $NH_4Cl$ thêm.

  $\Rightarrow C^o=\dfrac{x}{0,25}=4x (M)$

  $\Rightarrow [NH_4^+]=4x-10^{-5,5}(M)$

  $[NH_4OH]=[H^+]=10^{-5,5}$

  $K_a=10^{-9,24}$

  $\Rightarrow \dfrac{(10^{-5,5})^2}{4x-10^{-5,5}}=10^{-9,24}$

  $\Leftrightarrow x=0,004$

  $\to m_{NH_4Cl}=0,004.53,5=0,214g$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )