Môn Hóa Học Lớp 11 Câu 1. Tính pH của dung dịch sau: a. dung dịch HNO3 0,001M b. dung dịch Ba(OH)2 0,025M

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Câu 1. Tính pH của dung dịch sau:
a. dung dịch HNO3 0,001M
b. dung dịch Ba(OH)2 0,025M Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lydia 2 tháng 2022-10-04T10:54:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T10:55:51+00:00

  a,

  $HNO_3\to H^++NO_3^-$

  $\to [H^+]=0,001M=10^{-3}M$

  $\to pH=-\log[H^+]=3$

  b,

  $Ba(OH)_2\to Ba^{2+}+2OH^-$

  $\to [OH^-]=2.0,025=0,05M$

  $\to pH=14+\log[OH^-]=12,7$

  0
  2022-10-04T10:55:54+00:00

  a)

  Ta có:

  \([{H^ + }] = {C_{M{\text{ HN}}{{\text{O}}_3}}} = 0,001M\)

  \( \to pH=-log[H^+]=3\)

  b)

  Ta có:

  \([O{H^ – }] = 2{C_{M{\text{ Ba(OH}}{{\text{)}}_2}}} = 0,05M\)

  \( \to pOH =  – \log [O{H^ – }] = 1,3 \to pH = 14 – pOH = 12,7\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )