Môn Hóa Học Lớp 11 Câu 1: viết phương trình điện li của: H3PO3 Câu 2: dung dịch KOH chứa các phần tử: A. K+ B. OH- C. KOH, K+, OH- D

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Câu 1: viết phương trình điện li của: H3PO3
Câu 2: dung dịch KOH chứa các phần tử:
A. K+ B. OH- C. KOH, K+, OH- D. OH-, K+ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
3 tháng 2022-03-22T19:25:52+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T19:27:24+00:00

  Câu 1: 

  ${H_3}P{O_3}$ là axit 2 nấc

  $\begin{gathered} {H_3}P{O_3}\overset {} \leftrightarrows {H^ + } + {H_2}PO_3^ – \hfill \\ {H_2}PO_3^ – \overset {} \leftrightarrows {H^ + } + HPO_3^{2 – } \hfill \\ \end{gathered} $

   Câu 2:

  Chọn D vì $KOH$ là chất điện li mạnh

  $KOH \to {K^ + } + O{H^ – }$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )