Môn Hóa Học Lớp 11 Câu 24. Dung dịch X gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Lấy V lít dung dịch H2SO4 0,5M tác dụng vừa đủ với 100 ml dd X. Giá trị của V là A.

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Câu 24. Dung dịch X gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Lấy V lít dung dịch H2SO4 0,5M tác dụng vừa đủ với 100 ml dd X. Giá trị của V là
A. 0,10. B. 0,05. C. 0,15. D. 0,20.
Câu 25. Cho 40 ml dd HCl 0,85M vào 160ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. Dung dịch thu được có pH là
A. 2 B. 7 C. 12 D. 5
Phản ứng
Câu 26. Cho 100 ml dd KOH 1,5M vào 200 ml dd H3PO4 0,5M, thu được dd X. Cô cạn dd X, thu được hh các chất là
A. KH2PO4 và K3PO4. B. KH2PO4 và K2HPO4.
C. KH2PO4 và H3PO4. D. K3PO4 và KOH.
Câu 27. Cho 224 ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100 ml dung dịch KOH 0,2M. Khối lượng của muối thu được là
A. 3,18 g B. 13,8 g C. 1,38 g D. 31,8 g Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Iris 8 phút 2022-07-25T07:24:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T07:26:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 24: B. 0,05

  Câu 25: C. 12

  Câu 26: B. KH2PO4  và K2HPO4

  Câu 27: C. 1,38 g

  0
  2022-07-25T07:26:28+00:00

  Đáp án:

  Câu 24:= 0,5.2.V = 0,1.(0,1 + 0,2.2)  V = 0,05 lít(Đáp án:Câu B)

  Câu 25:

  nOH- = 0,032 ,  nH+ = 0,034

  H+ dư = 0,034 – 0,032 = 0,002 mol

  ⇒ [H+] = 0,002 : 0,2  = 0,01⇒  pH = 2.(Đáp án:Câu A)

  Câu 26:Ta có ngay nKOH/nH3PO4=0,15/0,1=1,5

  Gía trị này có khoảng(1,2)

  ⇒Dung dịch này chứa KH2PO4 và K3HPO4.(Nhớ sửa lại đáp án nhé)

  Câu 27:

  Ta có: nCO2= 0,224/22,4= 0,01 mol;

  nKOH= 0,1.0,2= 0,02 mol

  → CO2 tác dụng với KOH tạo muối trung hòa theo PTHH:

  CO2+ 2KOH → K2CO3+ H2O

  0,01    0,02          0,01 mol

  →mK2CO3= 0,01.138= 1,38 gam(Đáp án:câu C)

  No spam

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )