Môn Hóa Học Lớp 11 ch3-ch=ch-ch2-ch3 + hcl -> tìm SẢN PHẨM CHÍNH biết tỉ lệ mol là 1:1

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 ch3-ch=ch-ch2-ch3 + hcl ->
tìm SẢN PHẨM CHÍNH biết tỉ lệ mol là 1:1 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Samantha 7 tháng 2022-08-20T14:56:39+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T14:58:15+00:00

  Đáp án:

  CH3-CH2-CHCl-CH2-CH3

  Giải thích các bước giải:

   CH3-CH=CH-CH2-CH3 + HCl —> CH3-CH2-CHCl-CH2-CH3 (sản phẩm chính)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )