Môn Hóa Học Lớp 11 Cho 1,2 mol hổn hợp A gồm Zn, Al, Ag (nZn : nAl:nAg = 1:2:3) tác dụng với dung dịch HNO3 2M (có dư 20% so với lượng phản ứng ) Sau phản

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Cho 1,2 mol hổn hợp A gồm Zn, Al, Ag (nZn : nAl:nAg = 1:2:3) tác dụng với dung dịch HNO3 2M (có dư 20% so với lượng phản ứng ) Sau phản ứng thu được 49,28 l hổn hợp NO và NO2 (ở đktc) . Thể tích dung dịch HNO3 đã dùng là: Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maria 9 tháng 2022-09-01T14:56:24+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T14:57:41+00:00

  Đáp án: 2,64 lít

   

  Giải thích các bước giải:

   nZn = 0,2 mol, nAl = 0,4 mol, nAg = 0,6 mol, n khí = 2,2 mol.

  Bảo toàn nguyên tố N 

  n HNO3 pư = 2 nZn + 3 nAl + nAg + n khí

                 = 4,4 mol

  n HNO3 bd = 4,4 *120/100 = 5,28 mol

  V = 5,28 : 2 = 2,64 lít

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )