Môn Hóa Học Lớp 11 Cho 10 gam ankin X tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản ứng thu được 36,75 gam kết tủa. Tìm CTPT của X. (BIẾT C=12; H=1

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Cho 10 gam ankin X tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản ứng thu được 36,75 gam kết tủa. Tìm CTPT của X. (BIẾT C=12; H=1;Ag=108) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Caroline 1 năm 2022-03-22T03:20:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T03:21:35+00:00

  Đáp án:

   $CH≡C-R+AgNO_{3} + NH_{3}→ CAg≡C-R+NH_{4}NO_{3}$

  $nX=n_{CAg≡C-R}$

  ⇔$\frac{10}{12+1+12+R}=\frac{36,75}{12+12+108+R}$

  ⇔$R=15$

  Ta có $R$ có dạng  $C_{n}H_{2n+1}$

  ⇒$14n+1=15⇔n=1$

  ⇒R là $CH_{3}$

  ⇒X có dạng là $CH≡C-CH_{3}$ 

  CTPT: $C_{3}H_{4}$

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2022-03-22T03:22:09+00:00

  Đặt CTTQ ankin là $C_nH_{2n-2}$

  Kết tủa thu được là $C_nH_{2n-2-x}Ag_x$ ($x=2$ với $C_2H_2$ , $x=1$ với các ankin khác)

  Ta có: $n_X=n_{\downarrow}$

  $\to\dfrac{10}{14n-2}=\dfrac{36,75}{14n-2-x+108x}$

  $\to 36,75(14n-2)=10(14n-2+107x)$

  $\to 374,5n=1070x+53,5$

  $\to x=1; n=3\quad(C_3H_4)$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )