Môn Hóa Học Lớp 11 Cho 14,2 g P2O5 và 5,4 g H2O vào 50g dung dịch NaOH 32%. Nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng là:

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Cho 14,2 g P2O5 và 5,4 g H2O vào 50g dung dịch NaOH 32%. Nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng là: Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Gabriella 7 ngày 2022-01-11T04:09:46+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-11T04:10:57+00:00

  Đáp án:

  \(C{\% _{N{a_2}HP{O_4}}} = \dfrac{{0,2 \times 142}}{{69,6}} \times 100\%  = 40,8\% \)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\\
  {n_{{P_2}{O_5}}} = 0,1mol\\
  {n_{{H_2}O}} = 0,3mol\\
   \to {n_{{P_2}{O_5}}} = \dfrac{1}{3}{n_{{H_2}O}} = 0,1mol\\
   \to {n_{{H_3}P{O_4}}} = 2{n_{{P_2}{O_5}}} = 0,2mol\\
   \to {n_{NaOH}} = \dfrac{{50 \times 32}}{{100 \times 40}} = 0,4mol\\
   \to \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{{H_3}P{O_4}}}}} = 2
  \end{array}\)

  Suy ra chỉ tạo 1 muối \(N{a_2}HP{O_4}\)

  \(\begin{array}{l}
  2NaOH + {H_3}P{O_4} \to N{a_2}HP{O_4} + 2{H_2}O\\
   \to {n_{N{a_2}HP{O_4}}} = {n_{{H_3}P{O_4}}} = 0,2mol\\
  {m_{{\rm{dd}}}} = 14,2 + 5,4 + 50 = 69,6g\\
   \to C{\% _{N{a_2}HP{O_4}}} = \dfrac{{0,2 \times 142}}{{69,6}} \times 100\%  = 40,8\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )