Môn Hóa Học Lớp 11 Cho 23,03 gam nhôm cacbua tác dụng với lượng nước dư. Thể tích CH4 thứ được bao nhiêu

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Cho 23,03 gam nhôm cacbua tác dụng với lượng nước dư. Thể tích CH4 thứ được bao nhiêu Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aubrey 4 ngày 2022-05-09T14:33:54+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-05-09T14:35:18+00:00

    nAl4C3=0,16 mol

    Al4C3 +12H2O=4Al(OH)3+ 3 CH4

    nCH4=0,48 mol, V=10,752L

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )