Môn Hóa Học Lớp 11 cho 25,6 gam Cu vào dung dịch HNO3 sau phản ứng thu được hỗn hợp X gồm 4,48 lít khí NO duy nhất. Cho tiếp 100ml dd HCl 0,8 M vào X thì

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 cho 25,6 gam Cu vào dung dịch HNO3 sau phản ứng thu được hỗn hợp X gồm 4,48 lít khí NO duy nhất. Cho tiếp 100ml dd HCl 0,8 M vào X thì có thu được khí nữa không và thu được bao nhiêu lít (đktc) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ella 4 phút 2022-09-18T22:26:11+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T22:28:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

  n Cu=25,6?64=0,4 mol

  nNo= 4,48/22,4=0,2 mol

  PTHH:  3Cu +8H+ +2NO3—-> 3Cu2+ +2NO+ 4H2O

                0,4                                                0,2 => Cu dư 0,1 mol

  Vì Cu còn dư nên khi cho thêm HCl sẽ cung cấp ion H+ cùng ion NO3- trong mt axit tiếp tục sinh khí ; 

  nHCl=0,1.0,8=0,08 mol

  3Cu +8H+ +2NO3—-> 3Cu2+ +2NO+ 4H2O

  0,1      0,08 

  0,1/3 > 0,08/8 nên tính theo H+

  nNO=0,08.2/8=0,02 mol

  V NO= 0,02.22,4=0,448 l 

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )