Môn Hóa Học Lớp 11 Cho 3,84 g Cu vào 200ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,5M và KNO3 0,5M đến phản ứng hoàn toàn được dung dịch A và khí NO duy nhất. Cô cạn cẩ

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Cho 3,84 g Cu vào 200ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,5M và KNO3 0,5M đến phản ứng hoàn toàn được dung dịch A và khí NO duy nhất. Cô cạn cẩn thận dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla 18 phút 2022-09-22T08:24:01+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T08:25:32+00:00

  Đáp án:

   19,14 g

  Giải thích các bước giải:

   3Cu+8H+ + 2NO3- ->3Cu2+ + 2NO+4H2O

   0,06   0,16     0,04        0,06

  nCu=3,84/64=0,06 mol

  nH2SO4=0,2×0,5=0,1 mol =>nH+=0,2 mol nSO42-=0,1 mol

  nKNO3=0,5×0,2=0,1 mol =>nK+=0,1 mol nNO3-=0,1 mol

  =>nH2SO4 dư=0,02 mol

  m muối khan=mCu2++mSO42- trong muối+mK+mNO3- dư=19,14 g

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )