Môn Hóa Học Lớp 11 Cho 3,84 gam Cu tác dụng với 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 1M và HCl 1M sẽ thu được tối đa bao nhiêu lít NO (điều kiện tiêu chuẩn)?

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Cho 3,84 gam Cu tác dụng với 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 1M và HCl 1M sẽ thu được tối đa bao nhiêu lít NO (điều kiện tiêu chuẩn)? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madeline 11 tháng 2022-03-17T00:37:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-17T00:38:45+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  3Cu+8H+ + 2NO3- ->3 Cu2+ 2 NO+4H2O

  nCu=3,84:64=0,06(mol)

  nH+=0,8+0,8=1,6(mol)

  nNO3-=0,8(mol)

  => Cu hết NO3- H+ dư

  => nNO=0,04(mol)

  => VNO=0,04×22,4=0,896(l)

  0
  2022-03-17T00:39:16+00:00

  Đáp án:

  $0,896$ lít

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \({n_{Cu}} = \dfrac{{3,84}}{{64}} = 0,06{\text{ mol;}}\\{{\text{n}}_{HN{O_3}}} = {n_{HCl}} = 0,8.1 = 0,8{\text{ mol}}\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(3Cu + 8{H^ + } + 2N{O_3}^ – \xrightarrow{{}}3C{u^{2 + }} + 2NO + 4{H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{Cu}} < \dfrac{3}{8}{n_{{H^ + }}}\)

  Vậy axit dư

  \( \to {n_{NO}} = \dfrac{2}{3}{n_{Cu}} = \dfrac{2}{3}.0,06 = 0,04{\text{ mol}}\)

  \( \to {V_{NO}} = 0,04.22,4 = 0,896{\text{ lít}}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )