Môn Hóa Học Lớp 11 Cho 4,5 g andehit fomic phản ứng với dd AgNO3/NH3 (dư) thu được m gam kim loại Ag. Giá trị của m là Giúp mk vs

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Cho 4,5 g andehit fomic phản ứng với dd AgNO3/NH3 (dư) thu được m gam kim loại Ag. Giá trị của m là
Giúp mk vs Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
7 ngày 2022-01-10T16:29:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-01-10T16:30:35+00:00

  nHCHO=$\frac{4,5}{1+12+1+16}$ =0,15 mol

  Ta có: HCHO–>4Ag (Lưu ý: Chỉ có HCHO mới tạo ra 4Ag còn tất cả các andehit còn lại đều chỉ tạo 2Ag)

  –>nAg=nHCHO. 4=0,15. 4=0,6 mol

  mAg=0,6. 108=64,8 g

   

  0
  2022-01-10T16:31:05+00:00

  Đáp án:

        HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O -to-> (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag ↓ 

  pt:  1.30                                                                                                           4.108

  đề:  4,5(g)                                                                                                        m(g)

  => $m = 64,8 (g)$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )