Môn Hóa Học Lớp 11 Cho dãy chất K2SO4, CH3COOH, Ca(OH)2, C2H5OH, C12H22O11, Cu(NO3)3, KAl(SO4)2,12H2O chất naao2 là chất điện li

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Cho dãy chất K2SO4, CH3COOH, Ca(OH)2, C2H5OH, C12H22O11, Cu(NO3)3, KAl(SO4)2,12H2O chất naao2 là chất điện li Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adeline 2 tuần 2022-05-07T06:50:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T06:51:40+00:00

  Đáp án: chất điện ly là K2SO4, CH3COOH, Ca(OH)2, Cu(NO3)3, KAl(SO4)2.12H2O

  C2H5OH VÀ C12H22O11 ko phải là chất điện ly

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2022-05-07T06:51:43+00:00

  Các chất điện ly là

  \(K_2SO_4;CH_3COOH;Ca(OH)_2;Cu(NO_3)_2;KAl(SO_4)_2.12H_2O\).

  Các chất không điện ly là

  \(C_2H_5OH\): vì đây là một ancol

  \(C_{12}H_{22}O_{11}\): đây là một loại saccarit nên không phải là chất điện ly.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )