Môn Hóa Học Lớp 11 Cho dung dịch X chưa Bacl2 0,02M và Bà(OH)2 0,05M. Viết phương trình điện lí của các chất trong X (bỏ qua sự điện li của H2O). Tính pH

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Cho dung dịch X chưa Bacl2 0,02M và Bà(OH)2 0,05M. Viết phương trình điện lí của các chất trong X (bỏ qua sự điện li của H2O). Tính pH của dung dịch X.
OH=-Log10[OH-] và pH + pOH=14 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Natalia 4 tuần 2022-07-15T01:35:38+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-15T01:37:14+00:00

  Đáp án:

  `pH=13`

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình điện ly:

  `BaCl_2 \to Ba^{2+}+2Cl^{-}`

  `Ba(OH)_2 \to Ba^{2+}+2OH^{-}`

  Ta có `:[OH^{-}]=2.CM_{Ba(OH)_2}=2.0,05=0,1(M)`

  `pOH=-log[OH^{-}]=-log(0,1)=1`

  Mà `pH+pOH=14`

  ` \to pH=14-pOH=14-1=13`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )