Môn Hóa Học Lớp 11 cho em hỏi về hóa hữu cơ 11 ạ, thank you câu 1: tại sao nói C6H5ONa + H2O + CO2 => C6H5OH + NAHCO3 là phản ưnga chứng minh phenol có

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 cho em hỏi về hóa hữu cơ 11 ạ, thank you
câu 1: tại sao nói C6H5ONa + H2O + CO2 —> C6H5OH + NAHCO3 là phản ưnga chứng minh phenol có tính axit yếu hơn cacboncacbonic ?
câu 2: Cho dd chứa m gam HCHO tác dụng tác dụng hoàn toàn với lượng dd AgNO3 trong NH3, thu được 5,4g Ag. Giá trị của m là bn ? ( bài giải )
câu 3: Một ankin A có tỉ khối hơi do với h2 là 20. công thức phân tử của A là? ( cách giải ) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Luna 4 tháng 2022-11-09T03:57:09+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T03:58:34+00:00

  Câu 1:

  Phản ứng có dạng muối (natri phenolat)+ axit (axit cacbonic) $\to$ muối mới (natri hidrocacbonat) + axit mới (phenol)

  Axit cacbonic đã đẩy được phenol ra khỏi muối nên tính axit của axit cacbonic mạnh hơn phenol. ($CO_2+H_2O$ là axit cacbonic $H_2CO_3$)

  Câu 2, 3 như hình

  mon-hoa-hoc-lop-11-cho-em-hoi-ve-hoa-huu-co-11-a-thank-you-cau-1-tai-sao-noi-c6h5ona-h2o-co2-c6h

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )