Môn Hóa Học Lớp 11 Cho kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được khí Y (Y làm quỳ tím hóa

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Cho kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X
thu được khí Y (Y làm quỳ tím hóa xanh). Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 34 phút 2022-09-23T00:56:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T00:57:50+00:00

  $4Mg + 10HNO_3$ $\longrightarrow$ $4Mg{(NO_3)}_2 + 3H_2O + NH_4NO_3$

  $NH_4NO_3 + NaOH$ $\longrightarrow$ $NaNO_3 + H_2O + NH_3$

  Vậy X: NH4NO3

         Y: NH3.

   

 1. Đáp án:

  4Mg+10hno3(l)—-> 4Mg(no3)2+Nh4No3+3h2o

  Nh4No3+Naoh—->Nano3+Nh3+H2o

  khí thoát ra là nh3 là quỳ tím ẩm hóa xanh.

  chúc bạn học tốt ạ.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )