Môn Hóa Học Lớp 11 Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dd X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0.5M thu được 5,32 lit H2(dktc) và dung dịch Y ( Thể tí

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dd X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0.5M thu được 5,32 lit H2(dktc) và dung dịch Y ( Thể tích dd k đổi) dd Y có pH là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jasmine 8 phút 2023-01-01T10:44:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2023-01-01T10:45:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-11-cho-m-gam-hon-hop-mg-al-vao-250-ml-dd-chua-hon-hop-ait-hcl-1m-va-ait-h2so4-0

  0
  2023-01-01T10:45:59+00:00

  Đáp án:

  $pH = 1$

  Giải thích các bước giải:

  PT thu gọn:

  \(Mg + 2{H^ + }\xrightarrow{{}}M{g^{2 + }} + {H_2}\)

  \(2Al + 6{H^ + }\xrightarrow{{}}2A{l^{3 + }} + 3{H_2}\)

  Ta có: $n_{H_2} = \dfrac{5,32}{22,4} = 0,2375\ mol$

  $n_{H^+\ \text{phản ứng}} = 0,2375.2 = 0,475\ mol$

  $⇒n_{H^+\ \text{dư}} = n_Y = n_{H^+\ \text{ban đầu}} – n_{H^+\ \text{phản ứng}}$

  $⇒_{H^+\ \text{dư}}= 0,25 . (1 + 0,5 . 2) – 0,475= 0,025\ mol$

  Nồng độ mol dd Y: $C_M= \dfrac{0,025}{0,25} = 0,1\ M$

  $⇒pH = -log(0,1) = 1$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )