Môn Hóa Học Lớp 11 Cho mình hỏi Dd axit yếu HNO2 0,1M có pH>1 có đúng đề không ạ? Giải thích hộ mình luôn nhé, cám ơn mn.

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Cho mình hỏi Dd axit yếu HNO2 0,1M có pH>1 có đúng đề không ạ? Giải thích hộ mình luôn nhé, cám ơn mn. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-11-cho-minh-hoi-dd-ait-yeu-hno2-0-1m-co-ph-1-co-dung-de-khong-a-giai-thich-ho-mi

in progress 0
Ximena 1 tuần 2022-09-23T11:57:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T11:58:20+00:00

  Đáp án:

   \(D\)

  Giải thích các bước giải:

   \(HNO_2\) là một chất điện ly yếu cho nên

  \(HN{O_2}\overset {} \leftrightarrows {H^ + } + N{O_2}^ – \)

  \( \to [{H^ + }] < {C_{M{\text{ HN}}{{\text{O}}_2}}} = 0,1\)

  \( \to pH =  – \log [{H^ + }] >  – \log (0,1) = 1\)

  0
  2022-09-23T11:58:55+00:00

  Phát biểu sai là C 

  Đúng đề vì

  \(HNO_2\)$\rightleftharpoons$\(H^+\) +\(NO_2^-\)

  Mà \(HNO_2\) là chất điện li yếu nên độ điện li sẽ là 0< $\alpha$ <1

  $\Rightarrow$ \([H^+]\) <0,1

  $\Rightarrow$ \(pH\) >1 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )