Môn Hóa Học Lớp 11 Cho mình xin phương trình và tên các sản phẩm của các phương trình sau ạ, mình cảm ơn nhiều ạ: – Phenyl Bromua + HNO3 – Toluen + KMno4

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Cho mình xin phương trình và tên các sản phẩm của các phương trình sau ạ, mình cảm ơn nhiều ạ:
– Phenyl Bromua + HNO3
– Toluen + KMno4
– Stiren + br2
– Stiren +HCl
– anciol etylic + CuO
– Butan – 2-ol + Cuo Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ximena 4 ngày 2022-05-08T21:05:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T21:06:37+00:00

  Lần lượt tên sản phẩm hữu cơ:

  (1) 

  1-nitro-2-brombenzen 

  1-nitro-4-brombenzen 

  (2) kali benzoat

  (3) 1,2-đibrom-1-phenyletan 

  (4) 2-clo-1-phenylpropan 

  (5) etanal 

  (6) butan-2-on

  mon-hoa-hoc-lop-11-cho-minh-in-phuong-trinh-va-ten-cac-san-pham-cua-cac-phuong-trinh-sau-a-minh

  0
  2022-05-08T21:06:46+00:00

  Các phản ứng xảy ra:

  \({C_6}{H_5}Br + 3HN{O_3}\xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{t^o}}}o,m,p{(N{O_2})_3} – {C_6}{H_2} – Br + 3{H_2}O\)

  Sản phẩm là o,m,p trinitro phenyl bromua

  \({C_6}{H_5}C{H_3} + 2KMn{O_4}\xrightarrow{{{t^o}}}{C_6}{H_5}COOK + 2Mn{O_2} + KOH + {H_2}O\)

  Sản phẩm hữu cơ là muối kali benzoat

  \({C_6}{H_5}CH = C{H_2} + B{r_2}\xrightarrow{{}}{C_6}{H_5}CHBr – C{H_2}Br\)

  1,2-dibrom 1-phenyl etan.

  \({C_6}{H_5} – CH = C{H_2} + HCl\xrightarrow{{}}{C_6}{H_5} – CHCl – C{H_3}\)

  1-clo 1-phenyl etan

  \({C_2}{H_5}OH + CuO\xrightarrow{{{t^o}}}C{H_3}CHO + Cu + {H_2}O\)

  andehit axetic

  \(C{H_3} – CHOH – C{H_2} – C{H_3} + CuO\xrightarrow{{{t^o}}}C{H_3} – CO – C{H_2} – C{H_3} + Cu + {H_2}O\)

  butan-2-on

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )