Môn Hóa Học Lớp 11 cho propen lội vào dd brom dư sẽ thu được mấy sản phẩm cộng?

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 cho propen lội vào dd brom dư sẽ thu được mấy sản phẩm cộng? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maya 9 tháng 2022-08-12T16:03:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T16:04:39+00:00

  1 sản phẩm cộng duy nhất

  Propen là CH2=CH-CH3

  CH2=CH-CH3 + Br2 —> CH2Br-CHBr-CH3

  0
  2022-08-12T16:05:21+00:00

  Đáp án:

  $1$

  Giải thích các bước giải:

  Propen: $CH_3-CH=CH_2$

  Phương trình hóa học:

  $CH_3-CH=CH_2 + Br_2 \to CH_3-CHBr-CH_2Br$ 

  Thu đc $1$ sản phẩm cộng là $1,2-đibrompropan$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )