Môn Hóa Học Lớp 11 Cứu tôi đi mấy ông mấy bà

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Cứu tôi đi mấy ông mấy bà Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-11-cuu-toi-di-may-ong-may-ba

in progress 0
Eliza 4 tháng 2022-02-08T18:01:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-08T18:02:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ca3(PO4)2 + 5C+ 3SiO2 –> 5CO + 2P + 3CaSiO3

  P +O2–> P2O5

  P2O5 + 3H2O –> 2H3PO4

  H3PO4 + 3NH3 –> (NH4)3PO4

  2(NH4)3PO4+H2SO4( đặc) –> 3(NH4)2SO4+ 2H3PO4

  2H3PO4+ 3CaS –> Ca3(PO4)2 + 3H2S

  0
  2022-02-08T18:03:06+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Tham khảo đi bác

  mon-hoa-hoc-lop-11-cuu-toi-di-may-ong-may-ba

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )