Môn Hóa Học Lớp 11 Dãy ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch? A. Na+, Cl- , S2-, Cu2+.

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Dãy ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch?
            A. Na+, Cl- , S2-, Cu2+.                                              B. K+, OH-, Ba2+, HCO3-.  
            C. Ag+, Ba2+, NO3-, OH-.                                           D. HSO4- , NH4+, Na+, NO3-. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arya 9 phút 2022-07-21T04:43:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T04:44:58+00:00

  ●Đáp án: bạn xem trên hình nha

   

  mon-hoa-hoc-lop-11-day-ion-nao-sau-day-co-the-dong-thoi-ton-tai-trong-cung-mot-dung-dich-a-na-cl

  0
  2022-07-21T04:45:02+00:00

  Đáp án:

  `D`

  Giải thích các bước giải:

  Điều kiện: Các $ion$ không phản ứng với nhau

  `A:`

  `Cu^{2+} + S^{2-} \to CuS`

  `B:`

  `HCO_3^{-} + OH^{-} \to CO_3^{2-} + H_2O `

  `Ba^{2+} + CO_3^{2-} \to BaCO_3 `

  `C:`

  `2Ag^{+} + 2OH^{-} \to Ag_2O + H_2O `

  `D:`

  Không có phản ứng

  => Chọn `D`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )