Môn Hóa Học Lớp 11 Đốt cháy hoàn toàn 1,608 gam chất (A), thu được 1,272 gam Na2CO3, 0,528 gam CO2. Lập CTPT (A). Biết rằng trong phân tử chỉ chứa 2 nguyê

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Đốt cháy hoàn toàn 1,608 gam chất (A), thu được 1,272 gam Na2CO3, 0,528 gam CO2. Lập CTPT (A). Biết rằng trong phân tử chỉ chứa 2 nguyên tử Na. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2022-03-22T21:37:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T21:39:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nNa2CO3=0,012

  nCO2=0,012

  nNa=2nNaCO3==0,024

  nC=nNA2CO3+ nCO2=0,024

  nO =(mA-mNa-nC )/16=0,048

  =>C:O:Na=1:2:1

  chỉ chứa 2 nguyên tử Na neenA là C2O4Na2

  0
  2022-03-22T21:39:06+00:00

  Đáp án:

   Na2C2O4 -> NaOOC-COONa

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: nNa2CO3=1,272/106=0,012 mol; nCO2=0,582/44=0,012 mol

  -> Trong A chứa Na 0,024 mol và C 0,024 mol (bảo toàn nguyên tố)

  Vì trong A chứa 2 Na -> nA=0,024/2=0,012 mol

  -> M A=1,608/0,012=134

  Vì nNa=nC nên trong A chứa 2C và 2Na

  Ta có: 12.2+23.2=70 -> trong A còn chứa O

  -> số O trong A=(134-70)/16=4

  -> A chứa 2C; 2Na và 4O -> Na2C2O4

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )