Môn Hóa Học Lớp 11 Đốt cháy hoàn toàn 15,9 gam Vinyl xianua chỉ thu được 20,16 lít CO2 (dkc), 8,1 gam H20, và 3,36 lit N2(dkc) Nếu đem hóa hơi 10,6 gam Vi

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Đốt cháy hoàn toàn 15,9 gam Vinyl xianua chỉ thu được 20,16 lít CO2 (dkc), 8,1 gam H20, và 3,36 lit N2(dkc)
Nếu đem hóa hơi 10,6 gam Vinyl xianua thu được thể tích hơi bằng thể tích của 6,4 gam oxi.
a. Tìm công thức đơn giản nhất của Vinyl xianua.
b. Tim công thức phân tử của Vinyl xianua.
Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tô: Mg=24, H=1, 0=16, C=12, N=14.
Helpppppppppppppppppppp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-11-dot-chay-hoan-toan-15-9-gam-vinyl-ianua-chi-thu-duoc-20-16-lit-co2-dkc-8-1-ga

in progress 0
Faith 7 tháng 2022-08-20T13:08:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. dananh
  0
  2022-08-20T13:10:03+00:00

  a,

  $n_{CO_2}=n_C=\dfrac{20,16}{22,4}=0,9(mol)$

  $n_H=2n_{H_2O}=\dfrac{2.8,1}{18}=0,9(mol)$

  $n_N=2n_{N_2}=\dfrac{2.3,36}{22,4}=0,3(mol)$

  $n_C : n_H : n_N=0,9:0,9:0,3=3:3:1$

  $\Rightarrow$ CTĐGN: $C_3H_3N$

  b,

  $n_{\text{vinyl xianua}}=n_{O_2}=\dfrac{6,4}{32}=0,2(mol)$

  $\Rightarrow M=\dfrac{10,6}{0,2}=53$

  Đặt CTPT vinyl xianua là $(C_3H_3N)_n$

  Ta có $(12.3+3+14)n=53$

  $\Leftrightarrow n=1$

  Vậy CTPT vinyl xianua là $C_3H_3N$

  CTCT: $CH_2=CHC\equiv CN$

  0
  2022-08-20T13:10:47+00:00

  Đáp án:

  \(C_3H_3N\)

  Giải thích các bước giải:

   Sơ đồ phản ứng:

  \(Vinyl{\text{ xianua}}\xrightarrow{{{t^o}}}C{O_2} + {H_2}O + {N_2}\)

  Ta có:

  \({n_{C{O_2}}} = \frac{{20,16}}{{22,4}} = 0,9{\text{ mol = }}{{\text{n}}_C}\)

  \({n_{{H_2}O}} = \frac{{8,1}}{{18}} = 0,45{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_H} = 2{n_{{H_2}O}} = 0,9{\text{ mol}}\)

  \({n_{{N_2}}} = \frac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_N} = 2{n_{{N_2}}} = 0,3{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_O} = \frac{{15,9 – 0,9.12 – 0,9.1 – 0,3.14}}{{16}} = 0\)

  Vậy vinyl xianua chỉ chứa \(C;H;N\)

  \( \to C:H:O = 0,9:0,9:0,3 = 3:3:1\)

  Vậy vinyl xianua có dạng \((C_3H_3N)_n\)

  Ta có 10,6 gam vinyl xianua có thể tích bằng 6,4 gam oxi.

  \({n_{{O_2}}} = \frac{{6,4}}{{32}} = 0,2{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{vinyl{\text{ xianua}}}}\)

  \( \to {M_{vinyl{\text{ xianua}}}} = \frac{{10,6}}{{0,2}} = 53 = n.(12.3 + 3 + 14) \to n = 1\)

  Vậy CTPT của vinyl xianua là \(C_3H_3N\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )