Môn Hóa Học Lớp 11 Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam hỗn hợp X gồm 2 ankan A, B (2MA > MB > MA) sau đó dẫn sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch NaOH thấy khối

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam hỗn hợp X gồm 2 ankan A, B (2MA > MB > MA) sau đó dẫn sản phẩm cháy
hấp thụ hết vào dung dịch NaOH thấy khối lượng dung dịch tăng 44,4gam. Công thức của 2 ankan là?
cho mình hỏi bài hóa này với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-11-dot-chay-hoan-toan-9-2-gam-hon-hop-gom-2-ankan-a-b-2ma-mb-ma-sau-do-dan-san-p

in progress 0
Gabriella 10 phút 2022-07-30T08:52:11+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T08:53:27+00:00

  Đáp án:

  CH4 và C2H6

  Giải thích các bước giải:

  Gọi công thức chung của hai ankan là CnH2n+2 có a mol

  CnH2n+2+(3n+1)/2O2->nCO2+(n+1)H2O

    a                                        an       a(n+1)

  Ta có a(14n+2)=9,2

  khối lượng dd tăng=mCO2+mH2O

  ->44,4=44an+18a(n+1)

  ->an=0,6; a=0,4

  ->n=1,5

  ->Có chất có số C<1,5

  ->Đó là CH4 có M=16

  Gọi chất còn lại là CxH2x+2

  Ta có 16<14x+2<32

  ->1<x<2,14

  ->x=2

  ->đó là C2H6

  ->Hai chất là CH4 và C2H6

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )