Môn Hóa Học Lớp 11 dùng dd HCl, hãy nêu cách nhận biết 4 dd sau dựng trong lọ mất nhãn AgNO3, K2CO3, NaNO3, BaCl2. Viết đầy đủ các phương trình phân tử và

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 dùng dd HCl, hãy nêu cách nhận biết 4 dd sau dựng trong lọ mất nhãn AgNO3, K2CO3, NaNO3, BaCl2. Viết đầy đủ các phương trình phân tử và phương trình ion
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 5 ngày 2022-05-09T03:44:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T03:45:47+00:00

  Nhỏ HCl vào 4 dd. AgNO3 có kết tủa trắng. K2CO3 có khí ko màu bay lên. 

  *) AgNO3+ 2HCl -> AgCl+ 2HNO3 

  Ag+ + NO3- + 2H+ + 2Cl- -> AgCl+ 2H+ + 2NO3-

  Ag+ + Cl- -> AgCl 

  *) K2CO3+ 2HCl -> 2KCl+ CO2+ H2O 

  2K+ + CO3 2- + 2H+ + 2Cl- -> 2K+ + 2Cl- + CO2+ H2O

  CO3 2- + 2H+ -> CO2+ H2O

  Nhỏ AgNO3 vào 2 dd còn lại. BaCl2 có kết tủa. NaNO3 ko hiện tượng 

  2AgNO3+ BaCl2 -> 2AgCl+ Ba(NO3)2  

  2Ag+ + 2NO3- + Ba2+ + 2Cl- -> 2AgCl+ Ba2+ +2NO3-

  Ag+ + Cl- -> AgCl 

  (hoặc bạn dùng K2CO3 cũng nhận biết đc 2 dd này)

  0
  2022-05-09T03:46:24+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

   Nhỏ dung dịch HCl vào các mẫu nhận biết

  + Xuất hiện kết tủa trắng: AgNO3

  + Có khí không màu thoát ra: K2CO3

  + Không có hiện tượng : NaNO3 và BaCl2

  Cho K2CO3 đã nhận biết vào 2 chất chưa dc nhận biết

  + không hiện tượng NaNO3

  + xuất hiện kết tủa trắng: BaCl2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )