Môn Hóa Học Lớp 11 Giải giúp mình với ạ Nhỏ từ từ 500ml dung dịch KOH 3M vào 500ml dung dịch ZnSO4 1M thì thu được m gam kết tủa. Tìm m ?

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Giải giúp mình với ạ

Nhỏ từ từ 500ml dung dịch KOH 3M vào 500ml dung dịch ZnSO4 1M thì thu được m gam kết tủa.
Tìm m ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Peyton 8 tháng 2022-09-01T12:42:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T12:44:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-11-giai-giup-minh-voi-a-nho-tu-tu-500ml-dung-dich-koh-3m-vao-500ml-dung-dich-zns

  0
  2022-09-01T12:44:24+00:00

  $n_{KOH}=0,5.3=1,5 (mol)$

  $n_{ZnSO_4}=0,5.1=0,5(mol)$

               $2KOH+ZnSO_4→K_2SO_4+Zn(OH)_2$

  trc pứ:  1,5         0,5                                                                 (mol)

  pứ:          1          0,5                                          0,5                 (mol)

  sau pứ:0,5         0,5                                         0,5                  (mol)

  ⇒$KOH$ dư

  $2KOH+Zn(OH)_2→K_2ZnO_2+2H_2O$

    0,5 →           0,25                                                     (mol)

  $⇒m{kt}=m_{Zn(OH)_2}=(0,5-0,25).99=24,75 (g)$

  ——————–Nguyễn Hoạt——————

     

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )