Môn Hóa Học Lớp 11 Giúp e câu 36 với ạ E đang rất gấp E cảm ơn trước ạ

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Giúp e câu 36 với ạ
E đang rất gấp
E cảm ơn trước ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-11-giup-e-cau-36-voi-a-e-dang-rat-gap-e-cam-on-truoc-a

in progress 0
Adeline 1 tuần 2022-01-10T16:37:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T16:38:26+00:00

  Đáp án:

   a) B

  b) A

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{array}{l}
  a)\\
  hh:NO(a\,mol),N{O_2}(b\,mol)\\
  {n_{hh}} = \dfrac{{11,2}}{{22,4}} = 0,5\,mol\\
  a + b = 0,5\\
  30a + 46b = 19,8\\
   \Rightarrow a = 0,2;b = 0,3\\
  {V_{NO}} = 0,2 \times 22,4 = 4,48l\\
  {V_{N{O_2}}} = 11,2 – 4,48 = 6,72l\\
  b)\\
  hh:Fe(x\,mol),Al(y\,mol)\\
  56x + 27y = 11\\
  3x + 3y = 3 \times 0,2 + 1 \times 0,3\\
   \Rightarrow x = 0,1;y = 0,2\\
  {m_{Fe}} = 0,1 \times 56 = 5,6g\\
  {m_{Al}} = 11 – 5,6 = 5,4g
  \end{array}\)

  0
  2022-01-10T16:38:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-11-giup-e-cau-36-voi-a-e-dang-rat-gap-e-cam-on-truoc-a

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )