Môn Hóa Học Lớp 11 Giúp em câu 2 và câu3 vs ạ

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Giúp em câu 2 và câu3 vs ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-11-giup-em-cau-2-va-cau3-vs-a

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2022-10-04T09:13:42+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T09:14:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   câu 2

  HCHO: anđêhit fomic (fomanđêhit)

  CH3CHO:anđêhit axetic

  CH3CH2CHO:anđêhit propionic

  CH2=CHCHO: andêhit acrylic

  câu 3

  HCHO:metanal

  CH3CHO: etanal

  CH3CH2CHO  propanal

  CH3CH(CH3)CH2CHO:  3-metyl butanal

  CH3CH(CH3)CH(CH3)CHO:  2,3 – đimetyl butanal

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )