Môn Hóa Học Lớp 11 Giúp em mấy câu này với ạ

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Giúp em mấy câu này với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-11-giup-em-may-cau-nay-voi-a

in progress 0
Sarah 12 tháng 2022-04-08T09:47:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T09:48:53+00:00

  Câu 5: C 

  Câu 6: D ($Al_2O_3$, $Fe^{2+}$, $HS^-$, $H^+$) 

  Câu 7: C 

  Câu 8: C (trừ $NaCl$, $NH_4NO_3$)

  Câu 9: C  

  Câu 10: B (1, 2, 5)

  0
  2022-04-08T09:48:54+00:00

  Câu 5:

  ⇒C:bản chất của pứ trong đ các chất điện li

  Câu 6:

  -số chất và ion phản ứng với KOH là:Al2O3;Fe2+;H+;HS-(tạo kết tủa,khí,chất điện li yếu)

  ⇒tổng cộng có 4 chất và ion ⇒D

  Câu 7:

  -A:Na2CO3 phản với KOH

  -B:Al phản với KOH

  -D:Al phản với KOH

  ⇒C

  Câu 8:

  các trường hợp sinh ra kết tủa:AgNO3;Pb(NO3)2;ZnCl2;CaCl2;CuSO4;CuCl2CuCl2;FeCl2

  ⇒có 7 trường hợp 

  ⇒C

   Câu 9:

  1.H+ và HCO3- ⇒phản ứng

  2.AlO2- và OH- ⇒ko phản ứng

  3.Mg2+ và OH- ⇒phản ứng

  4.Ca2+ và HCO3- ⇒ ko phản ứng

  5.Zn2+ và OH- ⇒phản ứng

  6.K+ +HNO3- ⇒ko phản ứng

  7.Na+ và HS- ⇒ko phản ứng

  8.H+ và AlO2- ⇒phản ứng

  ⇒1,3,5,8 pứ ⇒C

  Câu 10:

  -1,2,5  là những pt phản ứng có pt ion thu gọn là;Ba2+ +(SO4)2-→BaSO4↓

  ⇒B

  ………………………………..chúc bạn học tốt……………………………………

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )