Môn Hóa Học Lớp 11 Giúp mk 2 bài này với ạ

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Giúp mk 2 bài này với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-11-giup-mk-2-bai-nay-voi-a

in progress 0
Ximena 4 tháng 2022-01-06T14:01:50+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T14:02:50+00:00

  Em tham khảo nha:

  1)

  \(\begin{array}{l}
  \text{ Hỗn hợp X không hóa nâu ngoài không khí nên X gồm $N_2$ và $N_2O$}\\
  {M_X} = 17,2 \times 2 = 34,4g\\
  {n_X} = \dfrac{{16,8}}{{22,4}} = 0,75\,mol\\
  {m_{hh}} = 34,4 \times 0,75 = 25,8g\\
  X:{N_2}(a\,mol),{N_2}O(b\,mol)\\
  a + b = 0,75\\
  28a + 44b = 25,8\\
   \Rightarrow a = 0,45;b = 0,3\\
  BT\,e:{n_M} \times n = 10{n_{{N_2}}} + 8{n_{{N_2}O}}\\
   \Rightarrow {n_M} \times n = 6,9\, \Rightarrow {n_M} = \dfrac{{6,9}}{n}\,mol\\
  {M_M} = \dfrac{{82,8}}{{\dfrac{{6,9}}{n}}} = 12n(g/mol)\\
  n = 2 \Rightarrow {M_M} = 12 \times 2 = 24(g/mol)\\
   \Rightarrow M:Magie(Mg)
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  2)\\
  \text{ Để kết tủa lớn nhất thì kết tủa không tan nghĩa là chỉ xảy ra phản ứng sau}\\
  Z{n^{ + 2}} + 2O{H^ – } \to Zn{(OH)_2}\\
  {n_{O{H^ – }}} = 2{n_{Z{n^{2 + }}}} = 2 \times 4 = 8\,mol\\
  \text{ Bảo toàn điện tích X}:2{n_{B{a^{2 + }}}} + {n_{N{a^ + }}} = {n_{O{H^ – }}} \Leftrightarrow 2a + b = 8 \times 2\\
   \Leftrightarrow 2a + b = 16(1)\\
  \text{ Bảo toàn điện tích Y}:2{n_{Z{n^{2 + }}}} = {n_{C{l^ – }}} \Leftrightarrow c = 2 \times 4 \Leftrightarrow c = 8(2)\\
  (1),(2) \Leftrightarrow 2a + b = 2 \times 8 \Leftrightarrow 2a + b = 2c\\
   \Leftrightarrow 2a + b – 2c = 0
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )