Môn Hóa Học Lớp 11 Hòa tan 24 gam oxit cao nhất của một kim loại hóa trị III vào dung dịch HNO3. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 72,6 gam muối khan

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Hòa tan 24 gam oxit cao nhất của một kim loại hóa trị III vào dung dịch HNO3. Cô cạn dung dịch sau phản ứng
thu được 72,6 gam muối khan. Xác định công thức của oxit. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amaya 16 phút 2022-07-21T00:07:55+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T00:09:35+00:00

  Đáp án:

   \(Fe_2O_3\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi kim loại là \(R\) suy ra oxit là \(R_2O_3\)

  Phản ứng xảy ra:

  \({R_2}{O_3} + 6HN{O_3}\xrightarrow{{}}2R{(N{O_3})_3} + 3{H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{{R_2}{O_3}}} = \frac{{24}}{{2{M_R} + 3{M_O}}} = \frac{{24}}{{2M + 16.3}} = \frac{{24}}{{2{M_R} + 48}}\)

  \({n_{R{{(N{O_3})}_3}}} = \frac{{72,6}}{{{M_R} + 62.3}} = \frac{{72,6}}{{{M_R} + 186}}\)

  Theo phản ứng:

  \(2{n_{{R_2}{O_3}}} = {n_{R{{(N{O_3})}_3}}}\)

  \( \to \frac{{2.24}}{{2{M_R} + 48}} = \frac{{72,6}}{{{M_R} + 186}} \to {M_R} = 56\)

  \( \to R:Fe\) (sắt)

  Vậy oxit là \(Fe_2O_3\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )