Môn Hóa Học Lớp 11 Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,00

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Tìm m?
Cho e xin lời giải chi tiết Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Natalia 1 năm 2022-04-07T16:31:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T16:33:18+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  mon-hoa-hoc-lop-11-hoa-tan-hoan-toan-8-9-gam-hon-hop-gom-mg-va-zn-bang-luong-vua-du-500-ml-dung

  0
  2022-04-07T16:33:42+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  mon-hoa-hoc-lop-11-hoa-tan-hoan-toan-8-9-gam-hon-hop-gom-mg-va-zn-bang-luong-vua-du-500-ml-dung

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )