Môn Hóa Học Lớp 11 Hòa tan m gam H2SO4 vào nước được 600 ml dung dịch X có pH=2. Giá trị của m là A. 0,490. B. 0,588. C. 0,245. D. 0,294.

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Hòa tan m gam H2SO4 vào nước được 600 ml dung dịch X có pH=2. Giá trị của m là
A. 0,490. B. 0,588. C. 0,245. D. 0,294.
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eloise 4 tháng 2022-08-07T11:50:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T11:52:17+00:00

  D. 0,294

  Ta có: pH = 2 -> [H+] = 0,01 M

  -> nH+ = 0,6.0,01 = 0,006 (mol)

       H2SO4 -> 2H+ + SO4 2-

         0,003 <- 0,003          (mol)

  –> mH2SO4 = 0,003.98 = 0,924 (gam)

  Vậy giá trị của m là 0,294

  0
  2022-08-07T11:52:46+00:00

  Đáp án: B. 0,588

   

  Giải thích các bước giải:

  từ pH=2 suy nồng độ mol/lít của H2 trong axit là 10^-2

  suy ra số mol của H2 trong 0,6 lít là 10^-2*0,6= 3/500 mol

  suy ra KL của axit là 3/500*98=0,588 gam

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )