Môn Hóa Học Lớp 11 hoàn thành chuỗi phán ứng C2H2-C2H4-C2H5OH-CH3CHO-C2H5OH-C2H5ONa

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 hoàn thành chuỗi phán ứng
C2H2-C2H4-C2H5OH-CH3CHO-C2H5OH-C2H5ONa Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
2 tuần 2022-01-08T23:52:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-08T23:53:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $C_2H_2 + H_2 \xrightarrow{Pd,t^o} C_2H_4$
  $C_2H_4 + H_2O \xrightarrow{xt,t^o} C_2H_5OH$
  $C_2H_5OH + CuO \xrightarrow{t^o} Cu + H_2O + CH_3CHO$
  $CH_3CHO + H_2 \xrightarrow{xt,t^o} C_2H_5OH$

  $2C_2H_5OH + 2Na → 2C_2H_5ONa + H_2$

   

  0
  2022-01-08T23:54:16+00:00

  Giải thích các bước giải:

   PTHH

  1) C2H2+H2→C2H4 (t0,Pd)

  2) C2H4+H2O→C2H5OH

  3) C2H5OH+CuO→CH3CHO+Cu+H2O

  4) CH3CHO+H2→C2H5OH

  5) 2C2H5OH+2Na→2C2H5ONa+H2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )