Môn Hóa Học Lớp 11 Hoàn thành phương trình phân tử và ion thu gọn khi phản ứng KHCO3(dd)+NaOH(dd) KOH+HNO3 KOH+HCl Zn(OH)2+NaOH

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Hoàn thành phương trình phân tử và ion thu gọn khi phản ứng
KHCO3(dd)+NaOH(dd)
KOH+HNO3
KOH+HCl
Zn(OH)2+NaOH Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 1 năm 2022-04-07T15:15:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T15:17:09+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: KHCO3+ NaOH–> KOH + NaHCO3

  K+ + OH- –> KOH

  KOH + HNO3 —> KNO3 + H2O

  OH- + H+ –> H2O

  KOH + HCl –> KCl + H2O

  OH- + H+ –> H2O

  Zn(OH)2 + 2NaOH –> Na2ZnO2 + 2H2O

  Zn(OH)2+2OH- ->ZnO2 2-+2H2O

  0
  2022-04-07T15:17:13+00:00

  Giải thích các bước giải:

  +) $2KHCO_3+2NaOH→Na_2CO_3+K_2CO_3+2H_2O$

  PT ion thu gọn: $HCO_3^-+OH^-→CO_3^{2-}+H_2O$

  +) $KOH+HNO_3→KNO_3+H_2O$

  PT ion thu gọn: $OH^- +H^+ →H_2O$

  +) $KOH+HCl→KCl+H_2O$

  PT ion thu gọn: $OH^- +H^+ →H_2O$

  +) $Zn(OH)_2+2NaOH→Na_2ZnO_2+2H_2O$

  PT ion thu gọn: $Zn(OH)_2+2OH^- →ZnO_2^{2-}+2H_2O$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )