Môn Hóa Học Lớp 11 Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, Thu được 4,48 lít khí H2. Đốt cháy hoàn toàn m ga

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, Thu được 4,48 lít khí H2. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được a gam CO2. Gía trị của a là Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 1 tuần 2022-01-15T14:42:10+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-15T14:43:15+00:00

  Đáp án:

   a=17,6 gam

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: 

  \({n_{OH{\text{ ancol}}}} = 2{n_{{H_2}}} = \frac{{4,48}}{{22,4}}.2 = 0,4{\text{ mol}}\)

  Vì 2 ancol trên có số nhóm -OH bằng số C.

  Suy ra:

  \({n_{OH}} = {n_C} = {n_{C{O_2}}} = 0,4{\text{ mol}} \to {\text{a = }}{{\text{m}}_{C{O_2}}} = 0,4.44 = 17,6{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )