Môn Hóa Học Lớp 11 Hỗn hợp X gồm C2H4 và C2H2. Dẫn 1,12 lít hỗn hợp X đi qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 thu được 2,4 g kết tủa vàng. Xác định thể tích

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Hỗn hợp X gồm C2H4 và C2H2. Dẫn 1,12 lít hỗn hợp X đi qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 thu được 2,4 g kết tủa vàng. Xác định thể tích của C2H4 và C2H2 đo được ở điều kiện chuẩn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Serenity 3 tháng 2022-02-14T01:16:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-14T01:18:02+00:00

  nX=1,12/ 22,4=0,05 mol

  Khi cho X qua bình đựng AgNO3/NH3 thì chỉ có C2H2 pứ

  m kết tủa=mC2Ag2=2,4g –>nC2Ag2=2,4/240=0,01 mol

  PTHH: C2H2+3AgNO3+3NH3–>C2Ag2+3NH4NO3

              0,01  <–                            0,01

  V C2H2=0,01. 22,4=0,224 L

  –>V C2H4=1,12- 0,224=0,896 L

   

  0
  2022-02-14T01:18:08+00:00

  `n_{Ag_2C_2}=\frac{2,4}{240}=0,01(mol)`

  `n_{hh}=\frac{1,12}{22,4}=0,05(mol)`

  $\rm CH \equiv CH +Ag_2O\xrightarrow{\ dd \ NH_3 }CAg \equiv CAg +H_2O$

   Theo phương trình

  `n_{C_2H_2}=0,01(mol)`

  `->V_{C_2H_2}=0,01.22,4=0,224(l)`

  `n_{C_2H_4}=0,04(mol)`

  `->V_{C_2H_4}=0,04.22,4=0,896(l)`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )