Môn Hóa Học Lớp 11 Hồn hợp khí X gồm một ankan và 1 anken . Tỉ khối của X so với H2 bằng 11,25 . Đốt cháy hoàn toàn 4,48l khí X thu được 6,72 lít co2 ( cá

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Hồn hợp khí X gồm một ankan và 1 anken . Tỉ khối của X so với H2 bằng 11,25 . Đốt cháy hoàn toàn 4,48l khí X thu được 6,72 lít co2 ( các thể tích khí đo đktc ) . Xác định CT của ankan và anken Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
10 tháng 2022-03-17T00:31:14+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-17T00:32:35+00:00

  Đáp án:

  Ankan: \(C{H_4}\); Anken: \({C_3}{H_6}\)

  Giải thích các bước giải:

   Hỗn hợp X gồm ankan có dạng \({C_n}{H_{2n + 2}}\) và anken \({C_m}{H_{2m}}{\text{ (m}} \geqslant 2)\)

  Ta có: \( {M_X} = 11,25.2 = 22,5 < 28\) 

  Mà $28$ là phân tử khối của anken bé nhất – etilen

  $→$ Ankan có phân tử khối nhỏ hơn $22,5$ nên ankan là \(C{H_4}\)

  Đốt cháy $4,48$ lít $X$ thu được $6,72$ lít \(C{O_2}\).

  Ta có:

  \({n_X} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2{\text{ mol}}\\ \to {{\text{m}}_X}{\text{ = 0}}{\text{,2}}{\text{.22}}{\text{,5 = 4}}{\text{,5 gam ; }}\\{{\text{n}}_{C{O_2}}} = \dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{C{\text{ trong X}}}}\)

  \( \to {n_{H{\text{ trong X}}}} = \dfrac{{4,5 – 0,3.12}}{1} = 0,9{\text{ mol}} \\\to {{\text{n}}_{{H_2}O}} = 0,45{\text{ mol}} \\\to {{\text{n}}_{ankan}} = {n_{{H_2}O}} – {n_{C{O_2}}} = 0,45 – 0,3 = 0,15{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{anken}} = 0,2 – 0,15 = 0,05{\text{ mol}}\)

  \( \to 0,15.1 + 0,05m = 0,3 \to m = 3\)

  Vậy ankan là \(C{H_4}\); anken là \({C_3}{H_6}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )