Môn Hóa Học Lớp 11 Làm giúp mình với ạ

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Làm giúp mình với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-11-lam-giup-minh-voi-a

in progress 0
Amaya 21 phút 2022-07-15T00:32:51+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-15T00:34:26+00:00

  a) H3PO4+3AgNO3-> Ag3PO4+3HNO3

  b) Na3PO4+3AgNO3-> 3NaNO3+Ag3PO4

  c) H3PO4+ Ca(OH)2-> CaHPO4 +2H2O

  d) 2H3PO4+Ca(OH)2-> Ca(H2PO4)2+2H2O

  e) 2H3PO4+3Ca(OH)2-> Ca3(PO4)2+6H2O

  f) H3PO4+K2HPO4-> 2KH2PO4

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )