Môn Hóa Học Lớp 11 Một hỗn hợp A gồm 2 hiđrocacbon X Y liên tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng đốt cháy 11,2 lít hỗn hợp X thu được 57,2 gam CO2 và 23,4 g

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Một hỗn hợp A gồm 2 hiđrocacbon X Y liên tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng đốt cháy 11,2 lít hỗn hợp X thu được 57,2 gam CO2 và 23,4 gam CO2 xác định ctpt x y và khối lượng của X Y Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Skylar 2 tháng 2022-03-23T04:29:41+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-23T04:30:53+00:00

  Đáp án:

  \({m_{{C_2}{H_4}}} = 5,6{\text{ gam; }}{{\text{m}}_{{C_3}{H_6}}} = 12,6{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: 

  \({n_X} = \frac{{11,2}}{{22,4}} = 0,5{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{C{O_2}}} = \frac{{57,2}}{{44}} = 1,3{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{{H_2}O}} = \frac{{23,4}}{{18}} = 1,3{\text{ mol}}\)

  Vì \({n_{C{O_2}}} = {n_{{H_2}O}}\) nên hai hidrocacbon có CTPT dạng \({C_n}{H_{2n}}{\text{ (n}} \geqslant {\text{2)}}\).

  Ta có: \(n = \frac{{1,3}}{{0,5}} = 2,6\) nên hai hidrocacbon có số C là 2 và 3 (kế tiếp nhau).

  X là \({C_2}{H_4}\); Y là \({C_3}{H_6}\) với số mol lần lượt là x, y.

  \(\to x + y = 0,5;2x + 3y = 0,3 \to x = 0,2;y = 0,3\)

  \(\to {m_{{C_2}{H_4}}} = 0,2.28 = 5,6{\text{ gam; }}{{\text{m}}_{{C_3}{H_6}}} = 0,3.42 = 12,6{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )