Môn Hóa Học Lớp 11 Một hỗn hợp gồm ancol etylic và phenol được chia thành 2 phần bằng nhau Phần 1: phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 1,68 lít H2 (đkt

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Một hỗn hợp gồm ancol etylic và phenol được chia thành 2 phần bằng nhau
Phần 1: phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 1,68 lít H2 (đktc)
Phần 2: phản ứng vừa hết với 100ml dung dịch NaOH 1M.
a/ Phần trăm khối lượng của ancol etylic và phenol trong hỗn hợp ban đầu
b/ Nếu đem nung nóng ½ khối lượng hh trên với CuO dư thì khối lượng Cu thoát ra là bao nhiêu
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bella 2 ngày 2022-01-14T14:33:49+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T14:35:38+00:00

  a, 

  Gọi a, b là số mol etanol, phenol trong mỗi phần. 

  – P1: 

  $n_{H_2}=\frac{1,68}{22,4}=0,075 mol$ 

  Phản ứng của etanol, phenol với Na có dạng $2ROH+2Na\to 2RONa+H_2$

  $\Rightarrow 0,5a+0,5b=0,075$  (1)

  – P2:

  $n_{NaOH}= 0,1 mol$

  $C_6H_5OH+NaOH\to C_6H_5ONa+H_2O$

  $\Rightarrow b=0,1 mol$              (2)

  (1)(2) $\Rightarrow a=0,05; b=0,1$

  $\%m_{C_2H_5OH}=\frac{0,05.46.100}{0,05.46+0,01.94}=19,7\%$

  $\%m_{C_6H_5OH}=80,3\%$

  b, 

  1/2 hỗn hợp có 0,05 mol etanol. 

  $C_2H_5OH+CuO\to CH_3CHO+Cu+H_2O$

  $\Rightarrow n_{Cu}=0,05 mol$

  $m_{Cu}=0,05.64=3,2g$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )