Môn Hóa Học Lớp 11 nung nóng 27,3 g hh Cu(NO3)2 , NaNO3 cho pư hoàn toàn , dẫn khí thu được vào 89,2 ml H2O ( D = 1 g/ ml) thấy giải phóng 1,12 lít khí (đ

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 nung nóng 27,3 g hh Cu(NO3)2 , NaNO3 cho pư hoàn toàn , dẫn khí thu được vào 89,2 ml H2O ( D = 1 g/ ml) thấy giải phóng 1,12 lít khí (đktc) ; cho rằng O2 tan vào H2O ko đáng kể
a) tìm khối lượng mỗi muối ban đầu
b) tính C% của dd axit sau cùng
c) thêm H2SO4 loãng , dư vào dd axit sẽ giải phóng tối đa bn lít N2(đktc) khi td với Mg Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 3 tháng 2022-02-23T00:38:04+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-23T00:39:35+00:00

  Đáp án:

  a) mNaNO3 = 8,5g

  mCu(NO3)2 = 18,8g

  b) C%(HNO3) =12,6%

  c) mMg = 12g

  Giải thích các bước giải:

  a) Gọi số mol Cu(NO3)2, NaNO3 lần lượt là x, y

  mhh = 188x+85y = 27,3g

  2Cu(NO3)2 -to→ 2CuO + 4NO2 + O2

  x → 2x → x/2

  2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

  y → y/2

  4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

  nNO2 = 2x

  nO2 = x/2 + y/2

  nNO2/4

  → NO2 phản ứng hết, oxi dư

  nO2p.ư = nNO2/4 = x/2

  → nO2 dư = y/2

  Khí thoát ra là oxi dư → y/2 . 22,4 = 1,12

  → y = 0,1 mol

  →mNaNO3 = 0,1 . 85 = 8,5g

  mCu(NO3)2 = 27,3 – 8,5 = 18,8g

  b) x = 18,8:188 = 0,1 mol

  nHNO3 = nNO2 = 0,2 mol

  mdd sau = mH2O + mNO2 + mO2 p.ư

  = 89,2.1 + 0,2.46 + 0,1/2.32

  = 100g

  C%(HNO3) = 0,2.63:100.100%=12,6%

  c) nNO3- = nHNO3 = 0,2 mol

  5Mg + 12H+ + 2NO3- → 5Mg2+ + N2 + 6H2O

  0,5 ← 0,2

  mMg = 0,5 . 24 = 12g

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )