Môn Hóa Học Lớp 11 Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dd ? A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H3. B. FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl. C. 2FeCl2 + Cl

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dd ?
A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H3.
B. FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl.
C. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 .
D. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Elliana 7 tháng 2022-08-20T22:37:42+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  1. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dd ?

    C. FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl.

    Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất 1 trong số các chất sau: Chất kết tủa, Chất điện li yếu, Chất khí.

     

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )